پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

خطرات و خسارات تحت پوشش بیمه نامه باربری کالا کشتی و شناور را نام ببرید؟

بیمه باربری حمل و نقل, خرید اینترنتی بیمه باربری حمل و نقل, بیمه باربری ایران سفارش آنلاین, بیمه باربری حمل و نقل transport insurance, محاسبه بیمه باربری, بیمه باربری insurance, مزایای بیمه باربری, بهترین بیمه باربری, بیمه باربری چیست, بیمه باربری چیست و انواع آنبیمه باربری حمل و نقل transport insurance : سوال : خطرات و خسارات تحت پوشش بیمه نامه باربری حمل و نقل کالا transport insurance کشتی و شناور را نام ببرید؟

پاسخ :  •خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
•آتش سوزی و یا انفجار
•تفدیه یا jettison (سبک سازی و یا به دریا انداختن محمولات و یا بخشی از تجهیزات شناور جهت نجات کشتی و ما بقی کالاها و شناور )
•خسارت کلی و جزئی وارده به کشتی در اثر برخورد با اسکله و تاسیسات بندری یا سکوها
•خسارت ناشی از تخلیه، بارگیری و یا سوخت‌گیری
•خسارت ناشی ازترکیدن دیگ و یا شکست شفت
•خسارت ناشی از خطای کاپیتان و یا خدمه و یا راهنما
•سه چهارم خسارت ناشی از مسئولیت تصادم
•زیان همگانی
•هزینه‌های نجات

بیمه باربری حمل و نقل, خرید اینترنتی بیمه باربری حمل و نقل, بیمه باربری ایران سفارش آنلاین, بیمه باربری حمل و نقل transport insurance, محاسبه بیمه باربری, بیمه باربری insurance, مزایای بیمه باربری, بهترین بیمه باربری, بیمه باربری چیست, بیمه باربری چیست و انواع آن

خرید اینترنتی بیمه باربری حمل و نقل بیمه باربری ایران سفارش آنلاین بیمه نامه های باربری حمل و نقل کالا بیمه باربری حمل و نقل بیمه باربری حمل و نقل transport insurance محاسبه بیمه باربری بیمه باربری insurance مزایای بیمه باربری بهترین بیمه باربری بیمه باربری چیست بیمه باربری چیست و انواع آن