رئیس کل بیمه مرکزی : درصد بسیار پایین پوشش زلزله منازل

رئیس کل بیمه مرکزی عبدالناصر همتی در برنامه تیتر شبکه خبر گفتند:
متاسفانه فقط ۷ درصد منازل مسکونی کشور  پوشش زلزله در بیمه آتش سوزی را دارند که در کشوری مثل ایران که زلزله خیز می باشد جای تامل بسیاری دارد!

وی افزود امیدواریم در آینده نزدیک این مقدار افزایش یابد و شاهد ارتقائ اطلاعات مردم در زمینه بیمه زلزله و مزایای عالی بیمه آتش سوزی همراه با پوشش بیمه زلزله باشیم.

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی بیمه ایران

بیمه زلزله

بیمه زلزله بیمه ایران

خرید آنلاین بیمه آتش سوزی

خرید اینترنتی بیمه آتش سوزی

سفارش آنلاین بیمه آتش سوزی

سفارش اینترنتی بیمه آتش سوزی

خرید آنلاین بیمه زلزله

سفارش آنلاین بیمه زلزله

خرید اینترنتی بیمه زلزله

سفارش اینترنتی بیمه زلزله