اخبار بیمه زلزله و بیمه آتش سوزی سهم بسیار کم بیمه از خسارت های زلزله کرمانشاه

اخبار بیمه زلزله و بیمه آتش سوزی

سهم بسیار کم بیمه از خسارت های زلزله کرمانشاه

با توجه به پهناور بودن ایران و قرار گرفتن روی کمربند زلزله خیز جهان هر چند سال متاسفانه شاهد وقوع زلزله در بخشی از این سرزمین هستیم که باعث از بین رفتن سرمایه های انسانی و مالی فراوانی میشود هر چند که تعداد تلفات جانی در حادثه زلزله کرمانشاه نسبت به زلزله بم و زلزله رودبار که در مقیاس ریشتر تقریبا در یک سطح قرار داشتند کاهش بسیار چشمگیری داشته لیکن تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار است . یکی از بهترین روش های مدیریت ریسک خسارت های مالی ناشی از زلزله انتقال ریسک این خطربوسیله بیمه زلزله به شرکت های بیمه است ، شرکت های بیمه با استفاده ازروش های علمی از جمله بیمه های اتکایی یا توزیع جهانی ریسک  بر اساس مقدار سرمایه و ظرفیت نگهداری  بخشی از ریسک پذیرفته شده را نزد خود نگهداری و بخش زیادی از آن را به شرکت های داخلی و خارجی دیگر منتقل میکنند ودر چنین شرایطی در صورت وقوع حوادث تلخ شبیه زلزله کرمانشاه خسارت های وارده با مشارکت شرکای خارجی به سهولت جبران میگردد بدون اینکه نیازی به کمک های مالی دولت ویا مردم باشد . متاسفانه با توجه به حجم وسیع خسارت های مالی زلزله کرمانشاه که حدود 5000 میلیارد تومان برآورد شده و با نگاهی به تعهدات شرکت های بیمه که حدود 130 میلیارد تومان در این حادثه در مجموع میبایست خسارت پرداخت کنند به این واقعیت تلخ پی میبریم که حداکثر 2/5 درصد از خسارت های مالی وارد شده توسط صنعت بیمه جبران میشود و 97/5 درصد دیگر فاقد پوشش بیمه ای هستند .

online internet shopping buy insurance iran

بیمه آتش سوزی

بیمه زلزله

خرید آنلاین بیمه آتش سوزی

خرید اینترنتی بیمه آتش سوزی

سفارش آنلاین بیمه آتش سوزی

خرید اینترنتی بیمه آتش سوزی

سفارش آنلاین بیمه زلزله

خرید اینترنتی بیمه زلزله