برنامه‌های جدید بیمه ایران برای کاهش زمان پرداخت خسارت و بیمه بدنه خودروها car 

 برنامه‌های جدید بیمه ایران برای کاهش زمان پرداخت خسارت و بیمه بدنه خودروها insurance iran news

بیمه‌گذاران بیمه بدنه بیمه ایران می توانند تا یک ماه آینده برای افزایش سرمایه بیمه بدنه خودروی شان تا سقف ۴۰ درصد، بدون بازدید اولیه و مراجعه به واحد صدور اقدام کنند.

 بیمه ایران هم اکنون، روزانه به طور میانگین ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فقط بابت حوادث ناشی از تصادفات به زیاندیدگان پرداخت می کند.

 آمار ۹ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ حکایت از افزایش ۱۸ درصدی در صدور تعداد بیمه نامه های بیمه بدنه بیمه ایران دارد.

«راه اندازی واحدهای خسارت سیار موتورسیکلت سوار بیمه ایران» در دستور کار و در مرحله تکمیل زیر ساخت ها و تامین تجهیزات مدرن برای تحقق این امر است.
ٰ

---------

جهت خرید اینترنتی بیمه عمر

خرید اینترنتی بیمه شخص ثالث

خرید اینترنتی بیمه بدنه خودرو

خرید اینترنتی بیمه مسئولیت

خرید اینترنتی بیمه باربری

خرید اینترنتی بیمه ساختمانی

صدور اینترنتی بیمه ایران

صدور اینترنتی بیمه عمر

صدور اینترنتی بیمه شخص ثالث

صدور اینترنتی بیمه بدنه خودرو

صدور اینترنتی بیمه مسئولیت

سفارش آنلاین بیمه عمر مان

سفارش آنلاین بیمه عمر

سفارش آنلاین بیمه مسئولیت

سفارش آنلاین بیمه باربری

سفارش آنلاین بیمه پزشکان

سفارش آنلاین بیمه ساختمانی

سفارش آنلاین بیمه آتش سوزی

سفارش آنلاین بیمه درمان تکمیلی

و مشاوره رایگان و کسب اطلاعات در تمامی زمینه های بیمه ای با ما در ارتباط باشید.