سفر مدیر کل بیمه ایران استان کرمان به زرند و کوهبنان insurance iran

سفر مدیر کل بیمه ایران استان کرمان به زرند و  کوهبنان insurance iran

اقای عمادابادی صبح یکشنبه سوم دیماه ضمن دیدار همکاران  شعبه بیمه ایران مرکز زرند از تسریع به عمل امده  در شناسایی بیمه گذاران دارای پوشش زلزله در شهرستان کوهبنان   و بازدید چند مورد از انها درروز جمعه توسط ریاست محترم  شعبه  جناب اقای بدریان تشکر نمودند

اقای عمادابادی سپس به اتفاق ریاست شعبه زرند از دفاتر نمایندگی کد ۳۱۲۹۸ و ۳۳۵۱۴ بیمه ایران در شهرستان کوهبنان بازدید و ضمن دلجوی از انها خواستار مشاوره بیمه گذار محترم زیاندیده ناشی از زلزله جمعه شب شدند

 اقای عمادابادی سپس از چند واحد خسارت دیده ناشی از زلزله بازدید و به همکاران محترم تاکید در  تسریع و تسهیل رسیدگی نمودند

---------

جهت خرید اینترنتی بیمه عمر insurance

خرید اینترنتی internet بیمه شخص ثالث

خرید اینترنتی بیمه بدنه خودرو

خرید اینترنتی shopping بیمه مسئولیت

خرید اینترنتی بیمه باربری

خرید اینترنتی بیمه ساختمانی

تمدید اینترنتی بیمه عمر

تمدید اینترنتی بیمه شخص ثالث

تمدید اینترنتی بیمه بدنه خودرو

تمدید اینترنتی بیمه مسئولیت

تمدید اینترنتی بیمه باربری

تمدید اینترنتی بیمه ساختمانی

صدور اینترنتی بیمه ایران

صدور اینترنتی بیمه عمر

صدور اینترنتی بیمه شخص ثالث

صدور اینترنتی بیمه بدنه خودرو

صدور اینترنتی بیمه مسئولیت

سفارش آنلاین بیمه عمر مان

سفارش آنلاین بیمه عمر

سفارش آنلاین بیمه مسئولیت

سفارش آنلاین بیمه باربری

سفارش آنلاین بیمه پزشکان

سفارش آنلاین بیمه ساختمانی

سفارش آنلاین بیمه آتش سوزی

سفارش آنلاین بیمه درمان تکمیلی

و مشاوره رایگان و کسب اطلاعات در تمامی زمینه های بیمه ای با ما در ارتباط باشید.