خبر بیمه ایران : وزارت اقتصاد: در پی تفویض حداکثری اختیارات به استانها هستیم

خبر بیمه ایران : وزارت اقتصاد: در پی تفویض حداکثری اختیارات به استانها هستیم

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که بنا بر توصیه اکید شخص وزیر اقتصاد، به دنبال تفویض حداکثری اختیارات به استان ها هستیم.

مهدی قدمی در جلسه شورای هماهنگی مدیران استان قم با تاکید بر تفویض اختیار حداکثری به استانها، این امر را موجب رشد و پیشبرد هر چه بهتر اهداف و سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد.

شایان ذکر است بیمه ایران insurance iran نیز در راستای تفویض اختیارات بیشتر به استانها و تمرکز زدایی موردنظر وزارت اقتصاد نسبت به ابلاغ ساختار جدید شرکت اقدام کرده است.

---------

جهت خرید اینترنتی بیمه عمر

خرید اینترنتی بیمه شخص ثالث

خرید اینترنتی بیمه بدنه خودرو

خرید اینترنتی بیمه مسئولیت

خرید اینترنتی بیمه باربری

خرید اینترنتی بیمه ساختمانی

صدور اینترنتی بیمه ایران

صدور اینترنتی بیمه عمر

صدور اینترنتی بیمه شخص ثالث

صدور اینترنتی بیمه بدنه خودرو

صدور اینترنتی بیمه مسئولیت

سفارش آنلاین بیمه عمر مان

سفارش آنلاین بیمه عمر

سفارش آنلاین بیمه مسئولیت

سفارش آنلاین بیمه باربری

سفارش آنلاین بیمه پزشکان

سفارش آنلاین بیمه ساختمانی

سفارش آنلاین بیمه آتش سوزی

سفارش آنلاین بیمه درمان تکمیلی

و مشاوره رایگان و کسب اطلاعات در تمامی زمینه های بیمه ای با ما در ارتباط باشید.