واگذاری اصلاح کتاب تعرفه های پزشکی به سازمان نظام پزشکی

واگذاری اصلاح کتاب تعرفه های پزشکی به سازمان نظام پزشکی

رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت اعلام کرد شورای عالی بیمه، اصلاح کتاب تعرفه های پزشکی را به سازمان نظام پزشکی واگذار کرد.

علیرضا اولیایی منش گفت بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی بیمه، ویرایش(اصلاح) کتاب ارزش های نسبی خدمات سلامت( کتاب تعرفه های پزشکی) بدون ایجاد بار مالی برای دولت، سازمان های بیمه و مردم به سازمان نظام پزشکی واگذار کرد.

وی اظهار کرد بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه، سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از شورای عالی بیمه سلامت و با توافق همه ذی نفعان ویرایش بعدی کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت (کتاب تعرفه های پزشکی) را بدون ایجاد بار مالی جدید برای دولت، سازمان های بیمه گر و مردم تدوین و به منظور بررسی به دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت ارسال می کند.

اولیایی منش گفت: بعد از دستور رئیس جمهوری مبنی بر انتقال شورای عالی بیمه سلامت و دبیرخانه این شورا از وزارت رفاه به وزارت بهداشت و تائید معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای این انتقال، اولین جلسه شورای عالی بیمه سلامت در این وزارت و شصت و نهمین جلسه این شورا به ریاست وزیر بهداشت و با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

دبیر شورای عالی بیمه سلامت یکی از مصوبات این جلسه را ارائه پیشنهاد تعرفه برای خدمات تشخیصی و درمانی سال 97 بیان کرد و گفت: این مصوبه شامل تعرفه خدمات بخش های دولتی، خصوصی و عمومی غیر دولتی می شود که اعضای شورا به اتفاق آرا پیشنهاد را برای همه بخش ها به طور یکسان تصویب کردند. این مصوبه به معاونت ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت ارسال شده است.

اولیایی منش با اشاره به مصوبه دوم جلسه شورای عالی بیمه درباره ویرایش بعدی کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت گفت: با توجه به اعلام آمادگی سازمان نظام پزشکی کشور، اعضای حاضر در شورای عالی بیمه به اتفاق آرا تصویب کردند که سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از شورای عالی بیمه سلامت و با توافق همه ذی نفعان، ویرایش بعدی کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت را بدون ایجاد بار مالی جدید برای دولت، سازمان های بیمه گر و مردم تدوین و به منظور بررسی به دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت ارسال کند.

وی با اشاره به ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر عدم تجویز و ممنوعیت پوشش بیمه ای داروهای غیر ژنریک در بند (د) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه، گفت: در مورد این مصوبه اعضای شورای عالی بیمه سلامت تصویب کردند که با تشکیل کارگروهی شیوه عملیاتی کردن این بند بدون آسیب به بیماران خاص پیگیری شود و نتیجه عملکرد کارگروه متشکل از نمایندگان اعضای شورای عالی بیمه سلامت به دبیرخانه شورا ارسال شود.

دبیر شورای عالی بیمه سلامت، به روز کردن مصوبات مرتبط با تعرفه ترجیحی مناطق محروم و هماهنگ کردن آن با اهداف طرح تحول سلامت را مصوبه چهارم شورای عالی بیمه سلامت عنوان کرد و گفت: اعضای شورا در مورد این موضوع مصوب کردند که کارگروهی متشکل از نمایندگان اعضای شورا، این موضوع را بررسی و پس از بحث در دبیرخانه شورا در جلسات بعدی شورای عالی بیمه سلامت کشور، پیشنهاد خود را برای تصویب ارائه دهند.