مدیرکل آموزش بیمه ایران - جناب آقای مختار مختاری :

برگزاری دوره آموزشی دولت الکترونیک توسط مرکز آموزش بیمه ایران و به صورت مجازی برگزار میشود .
این دوره مختص کارکنان این شرکت است .

اخبار بیمه ایران, اخبار, بیمه, ایران, خبر, بیمه insurance news