لنجی که در هفته گذشته غرق شده بود دارای یک میلیارد و چهار صد میلیون تومان خسارت داشت که توسط شرکت بیمه ایران پرداخت گردید.

اخبار بیمه ایران, اخبار, بیمه, ایران, خبر, بیمه insurance news