دکتر عبدالناصر همتی (رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) 

دکتر عبدالناصر همتی (رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) بیمه ایران در حال حاضر بهترین ذخایر برای پرداخت خسارت های احتمالی را دارد و در سال ۹۵ موفقیتهای خوبی داشته که رشد حق بیمه و پرداخت خسارتهای به موقع نمونه از این توفیقات است.

اخبار بیمه ایران, اخبار, بیمه, ایران, خبر, بیمه insurance news