امروز مجمع سالیانه بیمه ایران برگزار گردید 

امروز مجمع سالیانه بیمه ایران برگزار گردید و صورتهای مالی سال ۹۵ به تصویب رسید.
دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد از روند رو به رشد بیمه ایران اعلام رضایت کرد و بر توسعه شرکت در زمینه های مختلف تاکید نمود .

اخبار بیمه ایران, اخبار, بیمه, ایران, خبر, بیمه insurance news