پرداخت خسارت 2 میلیارد و 400 میلیون تومانی آتش سوزی توسط بیمه ایران

خسارت دو میلیارد و چهارصد میلیون تومانی آتش سوزی در اثر برخورد صاعقه به دو مخزن ذخیره مواد نفتی شرکت ترمینالهای نفتی در جزیره خارگ توسط شرکت سهامی بیمه ایران پرداخت گردید.

اخبار بیمه ایران, اخبار, بیمه, ایران, خبر, بیمه insurance news