بيمارستان سورنا(عيوض زاده سابق)

بيمارستان سورنا(عيوض زاده سابق)

تلفن: 66702121-5 -

آدرس:تهران-تهران-خيابان شيخ هادي- نرسيده به ميدان جمهوري- بالاتر از جامي- پلاک 277