پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده اطلاعات کامل خرید سفارش آنلاین اینترنتی

بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده اطلاعات کامل خرید سفارش آنلاین اینترنتی fire online shopping bou internet

بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده اطلاعات کامل خرید سفارش آنلاین اینترنتی 

 بیمه آتش سوزی طرح حامی بیمه ایران

دانلود فرم پیشنهاد بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده

ردیفشرح مورد بيمه - جدول سرمايه، تعهدات و حق بيمه

حامي يک

مبلغ مورد بيمه (ريال)

1ارزش اعياني ساختمان وتأسيسات و اثاث منزل مسكوني در برابر خطرهاي آتشسوزي، انفجار،
صاعقه، سيل، طوفان، زلزله، تركيدگي لوله آب، ضايعات ناشي از بارش باران و ذوب برف،
سنگيني برف جمعاً به مبلغ:
500.000.000 
2اثاث منزل مسكوني در برابر خطر سرقت جمعاً به مبلغ:50.000.000 
3مسئوليت مالي در برابر همسايگان ناشي از وقوع آتشسوزي و انفجار و تركيدگي لوله آب در
محل مورد بيمه حداكثر تا مبلغ:
20.000.000
4حداكثر غرامت فوت يا نقص عضو دائم اشخاص ساكن در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتش-
سوزي، انفجار، صاعقه، سيل، زلزله و سرقت مجموعاً تا مبلغ:
50.000.000
5حداكثر هزينه پزشكي اشخاص ساكن در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتشسوزي، انفجار،
صاعقه، سيل، زلزله و سرقت مجموعاً تا مبلغ:
5.000.000
6حداكثر هزينه اجاره و اسكان موقت بيمهگذار و اعضاي خانواده وي در محلي ديگر در صورتي
كه محل مورد بيمه به علت وقوع آتشسوزي، انفجار، سيل و زلزله قابل سكونت نباشد تا مبلغ:
10.000.000
7دستگاهها و لوازم برقي منزل مسكوني در قبال خطر نوسانات برق به مبلغ: 30.000.000
9 خسارتهاي احتمالي وارده به اتومبيل شخصي متعلق به بيمهگذار يا اعضاي خانواده وي مستقر در
پاركينگ محل مورد بيمه در مقابل خطرهاي آتش سوزي، انفجار، زلزله و سيل به مبلغ:
100.000.000
  جمع حق بيمه (بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداري)545.000
  تعهدات فوق الذكر حداكثر تا 30 برابر قابل افزايش مي باشد 

 

بیمه آتش سوزی, بیمه آتش سوزی ایران سفارش آنلاین, بیمه آتش سوزی Fire insurance, محاسبه بیمه آتش سوزی, بیمه آتش سوزیinsurance, مزایای بیمه آتش سوزی, بهترین بیمه آتش سوزی, بیمه آتش سوزی چیست, بیمه آتش سوزی چیست و انواع آن

بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده اطلاعات کامل خرید سفارش آنلاین اینترنتی

خرید اینترنتی بیمه زلزله

سفارش آنلاین بیمه زلزله

تمدید آنلاین بیمه زلزله

تمدید اینترنتی بیمه زلزله

خرید اینترنتی بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه

سفارش آنلاین بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه

تمدید آنلاین بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه

تمدید اینترنتی بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه

بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده بیمه آتش سوزی طرح حامی طرح حامی خانه و خانواده بیمه ایران طرح حامی طرح حامی

  • خانه
  • بیمه آتش سوزی
  • بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده اطلاعات کامل خرید سفارش آنلاین اینترنتی