پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

محاسبه آنلاین طرح حامی بیمه ایران online

تعداد
ورودی نامعتبر است

بین 1 تا 30 وارد نمایید

ارزش اعياني ساختمان وتأسيسات و اثاث منزل مسكوني در برابر خطرهاي آتشسوزي، انفجار، صاعقه، سيل، طوفان، زلزله، تركيدگي لوله آب، ضايعات ناشي از بارش باران و ذوب برف، سنگيني برف جمعاً به مبلغ: 50,000,000 تومان
پوشش بیمه: (تومان)
ورودی نامعتبر است

----------------
اثاث منزل مسكوني در برابر خطر سرقت جمعاً به مبلغ: 5,000,000 تومان
پوشش بیمه: (تومان)
ورودی نامعتبر است

----------------
مسئوليت مالي در برابر همسايگان ناشي از وقوع آتشسوزي و انفجار و تركيدگي لوله آب در محل مورد بيمه حداكثر تا مبلغ: 2,000,000 تومان
پوشش بیمه: (تومان)
ورودی نامعتبر است

----------------
حداكثر غرامت فوت يا نقص عضو دائم اشخاص ساكن در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتش- سوزي، انفجار، صاعقه، سيل، زلزله و سرقت مجموعاً تا مبلغ: 5,000,000 تومان
پوشش بیمه: (تومان)
ورودی نامعتبر است

----------------
حداكثر هزينه پزشكي اشخاص ساكن در محل مورد بيمه ناشي از وقوع آتشسوزي، انفجار، صاعقه، سيل، زلزله و سرقت مجموعاً تا مبلغ: 500,000 تومان
پوشش بیمه: (تومان)
ورودی نامعتبر است

----------------
حداكثر هزينه اجاره و اسكان موقت بيمه گذار و اعضاي خانواده وي در محلي ديگر در صورتيكه محل مورد بيمه به علت وقوع آتشسوزي، انفجار، سيل و زلزله قابل سكونت نباشد تا مبلغ: 1,000,000 تومان
پوشش بیمه: (تومان)
ورودی نامعتبر است

----------------
دستگاهها و لوازم برقی منزل مسكونی در قبال خطر نوسانات برق به مبلغ: 3,000,000 تومان
پوشش بیمه: (تومان)
ورودی نامعتبر است

----------------
تأمين معيشت سرپرست خانواده پس از وقوع خطرهاي آتشسوزي، انفجار، زلزله و سيل براي مدت حداكثر سه ماه به صورت روز شمار تا بازگشت به شرايط عادي حداكثر تا مبلغ: 1,500,000 تومان
پوشش بیمه: (تومان)
ورودی نامعتبر است

----------------
خسارتهاي احتمالي وارده به اتومبيل شخصي متعلق به بيمه گذار يا اعضاي خانواده وي مستقر در پاركينگ محل مورد بيمه در مقابل خطرهاي آتش سوزي، انفجار، زلزله و سيل به مبلغ: 10,000,000 تومان
پوشش بیمه: (تومان)
ورودی نامعتبر است

----------------
جمع حق بيمه (بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداري) به مبلغ : 54,500 تومان
حق بيمه سالانه : (تومان)
ورودی نامعتبر است