پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

بيمه سازه های گلخانه - بیمه مهندسی - خرید آنلاین سفارش اینترنتی

بيمه سازه های گلخانه, بيمه سازه های گلخانه چیست, خرید آنلاین بيمه سازه های گلخانه, سفارش آنلاین بيمه سازه های گلخانه, خرید اینترنتی بيمه سازه های گلخانه, سفارش اینترنتی بيمه سازه های گلخانه

بيمه سازه های گلخانه Greenhouses insurance - بیمه مهندسی - خرید آنلاین سفارش اینترنتی

از آنجا كه سازه اي گلخانه اي و عوامل توليد را مخاطراتي از قبيل سيل، صاعقه، زلزله، اتش سوزي، برف تگرگ و غيره تهديد مي كند و عموما يكي از مشكلاتي كه صاحبان گلخانه را در زمان وقوع خسارات سنگين با ان مواجه مي نمايد مشكلات مالي جهت شروع به كار مجدد و ايجاد سازه اي سالم و مناسب كشت مي باشد.
‎برخي مشخصات بيمه نامه سازه هاي گلخانه اي عبارتند از:
‎مدت بيمه :
‎بيمه نامه بر اساس مدت به دو روش قابليت صدور دارد:
‎۱- بيمه نامه به صورت ساليانه صادر مي شود و در صورت درخواست بيمه گزار به صورت ساليانه قابل تمديد مي باشد.
‎۲- مدت بيمه براي متقاضيان وام، از زمان اخذ وام تا پايان دوره بازپرداخت وام مي باشد.
‎سرمايه بيمه شده :
‎۱- ارزش سازه شامل: اسكلت، تاسيسات و پوشش سازه مي باشد كه بيمه گزار در فرم پرسشنامه اظهار مي نمايد .
‎۲- برداشت ضايعات : مبلغي است كه پس از بروز حادثه ، هزينه هاي جمع اوري ضايعات و نصب مجدد سازه را پوشش مي دهد.
‎خطرات تحت پوشش :
‎طوفان، تگرگ، سيل، باد شديد، صاعقه، اتش سوزي ، برف سنگين، زلزله

 internet online buy shopping insurance

بيمه سازه های گلخانه

بيمه سازه های گلخانه چیست

خرید آنلاین بيمه سازه های گلخانه

سفارش آنلاین بيمه سازه های گلخانه

خرید اینترنتی بيمه سازه های گلخانه

سفارش اینترنتی بيمه سازه های گلخانه

خرید اینترنتی بیمه مهندسی بیمه مهندسی بیمه مهندسی ایران سفارش آنلاین بیمه مهندسی Engineering insuranc بيمه سازه های گلخانه