امکان انتقال بیمه نامه به اتومبیل دیگر امکان پذیر می باشد؟

(راهنمایی : برای پیدان کردن جواب به بخش بیمه شخص ثالث از منو بالای سایت مراجعه فرمایید)

مدت زمان ارسال جواب : یک هفته