در چه صورت بیمه گذار می تواند از پوشش از کار افتادگی بیمه نامه عمر نیز برخودار گردد ؟

(راهنمایی : برای پیدان کردن جواب به بخش بیمه عمر سایت مراجعه فرمایید)

مدت زمان ارسال جواب : یک هفته