پشتیبانی 24 ساعته : حدیث ملتمس : 09127009710

در بیمه حوادث چه مدارکی برای پرداخت خسارت نیاز هست که همراه خود داشته باشیم ؟

بیمه حوادث, خرید اینترنتی بیمه حوادث, بیمه حوادث ایران سفارش آنلاین, بیمه حوادث accidents insurance, محاسبه بیمه حوادث, بیمه حوادث insurance, مزایای بیمه حوادث, بهترین بیمه حوادث, بیمه حوادث چیست, بیمه حوادث چیست و انواع آنبیمه حوادث accidents insurance : سوال : در بیمه حوادث accidents insurance چه مدارکی برای پرداخت خسارت نیاز هست که همراه خود داشته باشیم ؟

پاسخ : در صورت فوت :
الف ) گواهی فوت
ب ) گواهی وفات .
ج ) گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد .

در صورت نقص عضو کلی و جزئی :
الف ) گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد .
ب) گواهی اولین مرجع درمانی مبنی بر شرح صدمات وارده
ب ) گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن عرضه ایجاد شده .

بیمه حوادث, خرید اینترنتی بیمه حوادث, بیمه حوادث ایران سفارش آنلاین, بیمه حوادث accidents insurance, محاسبه بیمه حوادث, بیمه حوادث insurance, مزایای بیمه حوادث, بهترین بیمه حوادث, بیمه حوادث چیست, بیمه حوادث چیست و انواع آن

بیمه حوادث خرید اینترنتی بیمه حوادث بیمه حوادث ایران سفارش آنلاین بیمه حوادث accidents insurance محاسبه بیمه حوادث بیمه حوادث insurance مزایای بیمه حوادث بهترین بیمه حوادث بیمه حوادث چیست بیمه حوادث چیست و انواع آن