در تمامی جدول های بیمه عمر و پس انداز بیمه ایران ( بیمه مان ) حق بیمه بصورت ضریب افزایش سالیانه 10% و سرمایه فوت 05% در نظر گرفته شده است. این ضریب افزایش به این دلیل است که تورمی که در کشور وجود دارد را تحت پوشش قرار بدهد تا 30 سال دیگر ، سرمایه ای که به شما پرداخت میشود به میزان تورم در آن سال، ارزش خود را حفظ کرده باشد. این ضریب از صفر تا بیست درصد قابل افزایش است.


نمونه محاسبات بیمه عمر و پس انداز بیمه ایران ( بیمه مان ) : با افزایش 10درصد سالانه

سن

پرداخت

ماهانه 50 هزار تومان

پرداخت

ماهانه 100 هزار تومان

پرداخت

ماهانه 200 هزار تومان

پرداخت

سالانه 1.200 میلیون تومان

پرداخت

سالانه 2.400 میلیون تومان

1محاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه
10محاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه
20محاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه
30محاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه
40محاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه
50محاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه

 

نمونه محاسبات بیمه عمر و پس انداز بیمه ایران ( بیمه مان ) : با افزایش 15درصد سالانه

سن

پرداخت ماهانه

50 هزار تومان

 پرداخت ماهانه

100 هزار تومان

پرداخت ماهانه

200 هزار تومان

 پرداخت سالانه

1,200 میلیون تومان

 پرداخت سالانه

2,400 میلیون تومان

فرد 1 ساله
محاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه
فرد 10 سالهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه
فرد 20 سالهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه
فرد 30 سالهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه
فرد 40 سالهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه
فرد 50 سالهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه

 

 

نمونه محاسبات بیمه عمر و پس انداز بیمه ایران ( بیمه مان ) : با افزایش 20درصد سالانه

سن

پرداخت ماهانه

50 هزار تومان

 پرداخت ماهانه

100 هزار تومان

پرداخت ماهانه

200 هزار تومان

 پرداخت سالانه

1,200 میلیون تومان

 پرداخت سالانه

2,400 میلیون تومان

فرد 1 ساله
محاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه
فرد 10 سالهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه
فرد 20 سالهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه
فرد 30 سالهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه
فرد 40 سالهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه
فرد 50 سالهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبهمحاسبه

 

 

 

محاسبه حق بیمه بازنشستگی با ضریب افزایش 10 درصد

سن

پرداخت

ماهیانه 50 هزار تومان

پرداخت

ماهیانه 100 هزار تومان

پرداخت

ماهیانه 200 هزار تومان

فرد 20 ساله - بازنشستگی بعد 30 سال  محاسبهمحاسبهمحاسبه
فرد 30 ساله - بازنشستگی بعد 20 سال  محاسبهمحاسبهمحاسبه

 

 بيمه زندگي , بيمه زندگي مان , بيمه زندگي ايران, بيمه عمر و زندگي ايران, بيمه عمر و زندگي مان

جدول بیمه عمر مان - بیمه ایران, بیمه عمر, بیمه عمر ایران جدول, بیمه عمر Life insurance, محاسبه بیمه عمر آنلاین, سفارش آنلاین بیمه عمر, بیمه عمرinsurance, مزایای بیمه عمر, بهترین بیمه عمر, بیمه عمر چیست, بیمه عمر چیست و انواع آن

برای ارتباط با مشاوران ما با تلفن 02188174013 تماس بگیرید.